Skip to main content

Våra Utdragsenheter har ett stort tillbehörssortiment vilket gör att de flesta behov och användningsområden kan tillgodoses.

Nedan följer ett utbud av de tillbehör vi erbjuder för manuella Utdragsenheter. Om det är något tillbehör utöver dessa är du välkommen att kontakta oss.

Fästdetaljer

Fästdetaljer för balkmonterade Utdragsenheter.

Fotsatser

Fotsats Standard användes då utdragsenheten skall monteras fristående mot betonggolv. Med denna fotsats skapas 100 mm fritt utrymme under enheten,  vilket gör att den kan lastas med  t.ex stödbenstruck.

Fotsats Låg användes då utdragsenheten skall monteras fristående mot betonggolv med lägsta bygghöjd.  Med Låg fotsats finns inget friutrymme under enheten vilket innebär att man ej kan använda stödbenstruck. 

Handtag

Draghantag finns för både golvmodell och balkmonterade enheter. 

Enhet för positionering

Tillval som gör det möjligt att låsa utdragsenheten i fler lägen en standardläget som är inskjutet läge.

Hyll- / bärplan

Galvaniserat plåtbärplan kan monteras på utdragsenheten om plan yta önskas för kartonger , lådor och dyligt. finns även med uppvikta kanter för pallkragar. 

Bärplan finns även som pressdurk  för tung last. 

Säkerhetslås BML

BML är en säkerhetslösning för balkmonterade utdragsenheter. Funktionen är att säkerhetsställa att  endast en utdragsenhet kan dras ut i taget per bärbalksektion, för att förhindra att flera utdragsenhteter är utdragna samtidigt. 

Rasplåt

Rasplåt som monteras i bakkant på utdragsenheten . Plåten fungera som rasskydd då man har gods som lätt kan falla av om enheten skjuts in med för stor fart när det slår i stopp.