Skip to main content

Gonvarri Stålteknik AB huvudkontor finns i Karlskoga och tillverkningen sker i Fellingsbro. Vi markanadsför produkter för effektiv materialhantering och entresollösningar.

Vi har varit i branschen länge och produktutveckling sker fortlöpande utifrån marknadens behov, där helheten är lika viktig som detaljerna. Vi har kontroll över hela kedjan - från konstruktion till produktion och tillverkning.

Våra produkter återfinns i huvudsak bland återförsäljare i Skandinavien men vi finns även representerade i Tyskland & Frankrike. Försäljning sker mot partners och återförsäljare (B2B).