Skip to main content

Golvbeläggningen till entresolplan kan installerat på olika sätt och med olika material. 

Beroende på användningsområde och säkerhetskrav kan vi erbjuda följande alternativ. 

Golvplywood RigaHexaPlus

  • Mycket slitstark hartsbeläggning.
  • Finns i tjocklek 15-50 mm beroende på användningsområde/laster.
  • Spontad runtom tg4, för enkelt montage.
  • Förankras mekaniskt till bjälklaget från undersidan.
  • Grå/grå som standard men andra färger kan offereras på begäran.

Gallerdurk

Gallerdurk som entresolgolv finns i olika utförande, beroende på laster, användningsområde samt krav på täthet och ljus.