Skip to main content
CE-märkta elektriska/batteridrivna Utdragsenheter för laster upp till 1000 kg/enhet. Med automatisk drift  krävs ingen muskelkraft för att dra ut  eller skjuta in utdragsenheten. Optimalt och ergonomiskt vid hantering av tyngre laster.

Vi har lång erfaranhet av tillverkning av utdragsenheter och våra enheter har god funktionalitet, lång livslängd samt hög detaljfinish. Utveckling, konstruktion och tillverkning ske ”in house”, vilket gör att vi enkelt kan anpassa och utveckla enheter efter varje önskemål.

Våra elektriska/batteridrivna Utdragsenheter finns som; balk-, stolp- eller golvmodell. Manöverenheten kan placeras på fronten, fästas på stolpe eller placeras på ett handtagsfäste på enhetens främre sida.

Enheterna har en solid konstruktion och kan anpassas efter godstyp och kompletteras med praktiska och funktionella tillbehör.

Elektrisk stolpmonterad enhet

 • Modell: UEKD-16690.V2
 • Dagöppning: 950mm. P90 – 1037 / 1100mm
 • Max utbredd last: 1000 kg.
 • Utdragskapacitet: 1150 mm (100 % access)
 • Lastyta: 830x1240 mm (b*d)
 • Konstruktionshöjd: 145 mm
 • Utstick framför främre stolpe: 150 mm
 • Ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
 • Enheten kan erbjudas med två olika form av strömförsörjning:
  • Batteridrift 12 V. Klarar 400 cykler på full laddning.
   Stanby tid: 14 dagar.
  • Nätdrift 230 VAC med stickpropp.

Elektrisk balkmonterad enhet

 • Modell: UEKD-16606
 • Max utbredd last: 1000 kg.
 • Utdragskapacitet: 1150 mm ( 100 % access)
 • Lastyta: 840x1240 mm (b*d)
 • Konstruktionshöjd ovan bärbalk: 140 mm
 • Utstick framför främre balk: 162 mm
 • Totalbredd: 870 mm
 • Bärbalksbredd 50 mm. Mått utv. Bärbalk: 1100 mm
 • Ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
 • Enheten kan erbjudas med två olika form av strömförsörjning:
  • Batteridrift 12 V. Klarar 400 cykler på full laddning.
   Stanby tid: 14 dagar.
  • Nätdrift 230 VAC med stickpropp.

Elektrisk golvenhet utan stödhjul

 • Modell: UEKD-16606.G
 • Max utbredd last: 1000 kg.
 • Utdragskapacitet: 1150 mm ( 100 % access)
 • Lastyta: 840x1240 mm (b*d)
 • Konstruktionshöjd: 282 mm, fritt: 110 mm
 • Totalbredd: 870 mm
 • Ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
 • Enheten kan erbjudas med två olika form av strömförsörjning:
  • Batteridrift 12 V. Klarar 400 cykler på full laddning.
   Stanby tid: 14 dagar.
  • Nätdrift 230 VAC med stickpropp. 

Elektrisk golvenhet med stödhjul

 • Modell: UEKD-16674.V2
 • Stödhjul mot golv i vagnens front.
 • Max utbredd last: 1000 kg.
 • Utdragskapacitet: 1100 mm ( 100 % access)
 • Lastyta: 830x1240 mm (b*d)
 • Konstruktionshöjd: 272 mm, fritt: 110 mm
 • Totalbredd: 865 mm
 • Ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
 • Enheten kan erbjudas med två olika form av strömförsörjning:
  • Batteridrift 12 V. Klarar 400 cykler på full laddning.
   Stanby tid: 14 dagar.
  • Nätdrift 230 VAC med stickpropp.