Skip to main content
CE-märkta elektriska/batteridrivna Utdragsenheter för laster upp till 1000 kg/enhet. Med automatisk drift  krävs ingen muskelkraft för att dra ut  eller skjuta in utdragsenheten. Optimalt och ergonomiskt vid hantering av tyngre laster.

Vi har lång erfaranhet av tillverkning av utdragsenheter och våra enheter har god funktionalitet, lång livslängd samt hög detaljfinish. Utveckling, konstruktion och tillverkning ske ”in house”, vilket gör att vi enkelt kan anpassa och utveckla enheter efter varje önskemål.

Våra elektriska/batteridrivna Utdragsenheter finns som; balk-, stolp- eller golvmodell. Enheterna har en solid konstruktion och kan anpassas efter godstyp och kompletteras med praktiska och funktionella tillbehör.

Elektriskt balkmonterad enhet med 70% utdragskapacitet

 • Belastning: max 1000 kg (utbredd last).
 • Utdragskapacitet: 840 mm.
 • Lastytans dimension (BxD): 830x1240 mm, totalbredd: 880 mm.
 • Konstruktionshöjd: 132 mm (från ovansida bärbalk till lastplan)
 • Manöverhandtag på höger sida
 • Ca 7 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning
 • Anslutning: 230 VAC 10 A (stickpropp). Alternativ 18V batteri (lättåtkomligt för byte).
 • Drifttid: klarar ca 400 cykler. Standbytid: 7 dagar.

Elektriskt golvmodell med 70 % utdragskapacitet

 • Belastning: max 1000 kg (utbredd last).
 • Utdragskapacitet: 840 mm.
 • Belastning: Max 1000 kg.  (utbredd last).
 • Last ytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, totalbredd: 880 mm.
 • Konstruktionshöjd: 274 mm (från golv till lastplan). Fritt för stödbenstruck 95 mm.
 • Manöverhandtag på höger sida.
 • Ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion).
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
 • Anslutning: 230 VAC 10 A (stickpropp). Alternativ 18V batteri (lättåtkomligt för byte).
 • Drifttid: klarar ca 400 cykler. Standbytid: 7 dagar. 

Elektrisk stolpmonterad enhet med 100% utdragskapacitet

 • Belastning: Max 1000 kg (utbredd last).
 • Utdragskapacitet: 1100 mm.
 • Last ytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, totalbredd: 880 mm
 • Konstruktionshöjd: 274 mm (från golv till lastplan). Fritt för stödbenstruck 95 mm.
 • Manöverhandtag på höger sida
 • Ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
 • Anslutning: 230 VAC 10 A (stickpropp). Alternativ 18V batteri (lättåtkomligt för byte).
 • Drifttid: klarar ca 400 cykler. Standbytid: 7 dagar.   

Elektriskt golvmodell med 100 % utdragskapacitet och stödhjul

 • Belastning: Max 1000 kg (utbredd last).
 • Utdragskapacitet: 1100 mm.
 • Last ytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, totalbredd: 880 mm
 • Konstruktionshöjd: 274 mm (från golv till lastplan). Fritt för stödbenstruck 95 mm.
 • Manöverhandtag på höger sida
 • Ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
 • Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
 • Anslutning: 230 VAC 10 A (stickpropp). Alternativ 18V batteri (lättåtkomligt för byte).
 • Drifttid: klarar ca 400 cykler. Standbytid: 7 dagar.