Skip to main content

Entresol är ett mycket ekonomiskt fördelaktigt sätt att öka golvytan i befintlig lokal, om det är högt till tak, genom att installera ett mellangolv (entresolbjälklag) fördubblas golvarean.

Systemet är enkelt och effektivt; stolpar och balkar kan kombineras till mycket hållbara och mångfunktionella konstruktioner. Vi kundanpassar och skräddarsyr samtliga Entresolplan efter lokalens förutsättningar och kan erbjuda spännvidder mellan pelare på upp till 12m. Entresolerna kan dimensioneras för laster upp till 1500 kg/m2.

Våra bjälklag är i huvudsak uppbyggs på två olika konstruktioner, beroende på användningsområde och omfattning.

  • Typ 1 - Primär och sekundärbalkar i i balkprofiler som dimensioneras för optimalt utnyttjande i varje projekt. Balkarna är prefabriserade vid leverans och bultas enkelt samman vid montaget. Pelare i RHS –profiler. Stagning, fås genom placering av erforderliga stagpelare. Till stommen monteras ett tjockare golvtyp, beroende på användningsområde. Se mer information om golvbeläggning här.

  • Typ 2 - Primärbjälklag av prefabricerade balkar av IPE profiler, som bultas samman. Sekundärbjälklag av högprofilerad trapetsplåt (TRP). TRP-plåten monteras till balkstommen med självborrande skruv. Pelare i RHS –profiler. Stagning, fås genom skivverkan i TRP-plåten samt placering av erforderliga stagpelare. Till TRP-plåten monteras ett tunnare golv beroende på användningsområde. Se mer information om golvbeläggning här.

Entresol - Gonvarri Stålteknik AB

Allt material är prefabricerat vid leveransen, vilket innebät kort montagetid. Entresolerna kan lackeras i ett flertal kulörer och kan förses med flertalet varianter av golv, trapport, räcken och grindar beroende på önskamål och krav. 

Vårt entresolsystem omfattar även högkvalitetstrappor, kraftiga räcken och tillgodoser därmed även de mest komplexa lager- och förvaringsbehoven. 

Trappor, räcken och grindar

Varierande utförande av trappor, räcken och grindar till Entresolplan.

Läs mer
Golvbeläggning Entresol

Golvbeläggningen till entresolplan kan installerat på olika sätt och med olika material. Beroende på användningsområde och säkerhetskrav kan vi erbjuda flera alternativ.

Läs mer
Användningsområden / applikationer

Stommen i våra Entresolplan bestående av primär- och sekundärbalkar i kombination med tjockt golv, vilket gör att systemet enkelt kan anpassas efter behov och användningsområde.

Läs mer