Skip to main content

Användningsområden / applikationer

Entresolplan kan anpassas och installeras i princip alla miljöer och verksamheter. 

Stommen i våra entresolplan bestående av primär- och sekundärbalkar i kombination med tjockt golv vilket gör att entresolerna klarar stora laster, långa spännvidder samt har en låg konstruktionshöjd.

Nedan följer ett urval av specialkonfigurerade Entresoler och dess användningsområde:

Integrerade väggar

Entresolplan med integrerade väggar på golvnivå.

Entresol med "överhäng"

Entresoler kan tillverkas med ”överhäng”, vilket skapar friare möjligheter för optimal pelarplacering.

Fackverkskonstruktion

Bjälklag i fackverkskonstruktion skapar stora spännvidder mellan pelare.

Kran-/ automatlager

Kundanpassade Entresolplan för användning i kran-/ automatlager.