Skip to main content

Människor: Planeten: Förtjänster

Som global verksamhet är vi medvetna om våra skyldigheter: att möta dagens behov utan att förminska kommande generationers möjligheter att möta sina behov. Hållbarhetens tre ben är social, miljömässig och ekonomisk. Med andra ord: människor, planeten och förtjänster. 
För att uppnå detta har vi gjort hållbarhet till en viktig del av vår affär.

  • Våra människor: säkerställa att vår arbetskraft, våra intressenter och de samhällen där vi verkar behandlas rättvist.
  • Vår planet: minska vår påverkan på miljön genom att minska vårt avfall och vårt koldioxidavtryck.
  • Våra förtjänster: upprätthålla en stabil och lönsam verksamhet genom efterlevnad, korrekt styrning och riskhantering.

Gonvarri Stålteknik AB är ansluten till FTI och betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att förpackningen ska kunna återvinnas till nya produkter.