Skip to main content

Grenställ GT90 i enkel och dubbelsidigt utförande, installeras antingen med en central stolpe eller monterat mot en vägg. Ställaget har en solid och väl beprövad konstruktion med skruvade armar tillverkade i varmvalsade IPE profiler.

Ställagen är speciellt utformade för att enkelt kunna lagra och organiserad förvaring av långgods som; stålbalkar, rör, virkesförpackningar, metallskivor, lådor, brädor eller lister i olika längder.

Dimensionering och tillverkning sker utifrån krav från varje enskild leverans, vilket skapar stor flexibilitet då varje installation anpassas utifrån; last, höjd, armlängd och förekommande arbetsmiljö.  Ett stort tillbehörsprogram gör att ställaget kan anpassas efter behov och användningsområde.

Komponenter och uppbyggnad 

Grenställ - Gonvarri Stålteknik AB

 

Belastning & dimensioneringsförutsättningar

En förutsättning för rätt dimensionering av grenstället är att man tar reda på vad som skall lagras; godsvikt, dimensioner, geometri och godsets placering i ställaget. Tillverkning sker i modern maskinpark enligt SS-EN 1090-2 och Grenställ GT90 dimensioneras enligt FEM 10.2.09, Cantilever Design Code.  

Grenställ med tak för utomhusbruk

Tak dimensionering sker enligt angiven snözon och konstruktionen består av takkonsoller, Z-lättbalksprofiler, takplåt TP45 samt nockbeslag.  Taklutning är i standardutförande 5 grader.

 

Tillbehör Grenställ

Ett stort tillbehörsprogram gör att de flesta behov och användningsområden kan tillgodoses.

Läs mer
Användningsområden Grenställ

Exempel på konfigurationer och användningsområden.

Läs mer