Skip to main content

Manuella enheter för stolpmontering

Utdragsenheter med mycket låg bygghöjd för direktmontering i ställagestolparna.

Våra stolpmonterade  Utdragsenheter är försedda med sidostödskullager och kan även fås med sidostabiliserande balk, vilket gör att enheterna kan monteras fritt utan krav på externa bärbalkar.  

 • Skapar ekonomiska fördelar då antalet plockplatser kan ökas pga. enheternas låga bygghöjd (fler utdragsenheter i höjd jämfört med balkmonterade enheter).

 • Ger maximal ergonomisk hantering av ditt plockgods, då lastytan blir lätt åtkomlig från tre håll, vilket minskar belastning på axlar och ryggar.

 • Ett stort antal modeller för att täcka de flesta behov vad gäller användning, laster och utdragskapacitet.

Stolpmodell med 62-70% utdragskapacitet

 • Belastning: 700 - 100 kg.
 • Utdragskapacitet: 675 - 840 mm.
 • Lastytans dimension (BxD): 840 x 1240 mm, 1240 x 960 mm.
 • Bygghöjd: 25 mm.
 • Dagöppning: 950 - 1350 mm.
 • Gaveldjup: 1037 - 1100 mm, 737 - 800 mm.

Stolpmodell med 100% utdragskapacitet

 • Belastning: 500 - 1000 kg.
 • Utdragskapacitet: 840 - 1200 mm.
 • Lastytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, 1230 x 960 mm.
 • Bygghöjd: 60 mm.
 • Dagöppning: 950 - 1350 mm.
 • Gaveldjup: 1037 - 1100 mm, 737 - 800 mm.

Stolpmodell med stödhjul för golvmontering

 • Belastning: 1000 kg.
 • Utdragskapacitet: 840 - 1120 mm.
 • Lastytans dimension (BxD): 840 x 1240 mm, 1240 x 960 mm. 
 • Bygghöjd: 140 mm.
 • Dagöppning: 950 - 1350 mm.
 • Gaveldjup: 1037 - 1100 mm, 737 - 800 mm.

Stolpmonterad med 2-vägs utdrag

 • Belastning: 600 - 800 kg.
 • Utdragskapacitet: 550 - 830 mm. 
 • Lastytans dimension (BxD): 830 x 1240 mm, 1230 x 900 mm.
 • Bygghöjd: 95 mm.
 • Totalbredd: 885 - 1285 mm.
 • Mått utvändigt bärbalk: 700 - 800 mm, 941 - 1139 mm.

Stolpmonterat utdragshyllplan med kant runtom

 • Belastning: 200 kg.
 • Utdragskapacitet: 880 mm.
 • Lastytans dimension (BxD): 865 x 1200 mm.
 • Bygghöjd: 6 mm
 • Dagöppning: 950 mm. 
 • Gaveldjup: 1037 - 100 mm.

Stolpmonterad 2-vägs utdragshyllplan med kant runtom

 • Belastning: 200 kg.
 • Utdragskapacitet: 850/850 mm.
 • Lastytans dimensioner (BxD): 865 x 1195 mm.
 • Bygghöjd: 6 mm.
 • Dagöppning: 950 mm.  
 • Gaveldjup: 1037 - 1100 mm. 

Stolpmonterat utdragshyllplan med 100% utdrag

 • Belastning: 200 kg.
 • Utdragskapacitet: 1200 mm.
 • Lastytans dimension (BxD): 805 x 1200 mm.
 • Bygghöjd: 73 mm.
 • Dagöppning: 950 mm.
 • Gaveldjup: 1037 - 1100 mm. 

Stolpmonterat utdragshyllplan med integrerade balkar

 • Utformad för att passa anslutning mot pallkrage
 • Belastning: 300 kg.
 • Utdragskapacitet: 840 mm.
 • Lastytans dimension (BxD): 800 x 1200 mm.
 • Bygghöjd: 100 mm.
 • Dagöppning: 950 mm.
 • Gaveldjup: 900 - 1100 mm.