Skip to main content

Grenställ är speciellt utformade för att enkelt kunna lagra och organiserad förvaring av långgods som; stålbalkar, rör, virkesförpackningar, metallskivor, lådor, brädor eller lister i olika längder.

Nedan följer några exempel på specialkonfigurerade Grenställ och dess användningsområde:

Grenställ med tak och långa armar

Grenställ för virkesförvaring utomhus, försett med både tak samt extra långa armar. 

Grenställ försedda med bärplan

Grenställ försett med hyllplan för effektiv förvaring av volymgods och smådelar.

Grenställ monterade på mobila vagnar

Ultimat lagringslösning som maximerar varje centimeter användbart utrymme.

Grenställ för rullar

Grenställ anpassade för förvaring av stora rullar.