Skip to main content
Välkommen till Gonvarri Stålteknik AB
Gonvarri Stålteknik AB, tidigare Canrena System, är experter på utvalda produkter och kundanpassningar inom materialhantering och entresollösningar.

Utveckling av våra produkter sker fortlöpande utifrån marknadens behov, där helheten är lika viktig som detaljerna.

Stolpmonterade Utdragsenheter