Skip to main content

Vi på Gonvarri Stålteknik AB brinner vi för att lösa dina behov för materialhantering, entresollösningar och stålkonstruktioner.

Vi har varit i branschen länge och utveckling av våra produkter sker fortlöpande utifrån marknadens behov, där helheten är lika viktig som detaljerna. Vi har kontroll över hela kedjan - från konstruktion till tillverkning i en modern maskinpark gagnar för kvalitetsprodukter till rätt pris.  

Ett samarbete med oss är en process där båda parter bidrar. För att kunna leverera den perfekta lösningen är vi är djupt involverade i projektet under hela processen.