Skip to main content

Sedan december 2021 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001

Vi tror att ett mer hållbart förhållningssätt har en positiv påverkan på vårt arbetsresultat och förbättrar lönsamheten genom att minska våra kostnader, förbättra våra intressentrelationer och ge en större förändringskraft.

Som ett led i arbetet med att minska vår negativa miljöpåverkan valde vi att certifiera oss mot ISO 14001. Att vara certifierade ger oss ett tydligt och effektivt ramverk för att hantera efterlevnad av miljömässiga krav och samtidigt identifiera ständiga möjligheter till förbättring. Läs mer i vår miljöpolicy.

Merparten av våra produkter är framförallt tillverkade av stål, en av världens mest återanvända råmaterial. Under tillverkningsprocessen bildas oundvikligen ändå en del avfall. När det är möjligt ser vi till att avfallet och biprodukter går till återvinning. 


Gonvarri Stålteknik AB är ansluten till FTI och betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att det emballage som används ska kunna återvinnas.