Skip to main content

Vi har påbörjat arbetet med att certifiera oss mot miljöledningsstandarden ISO 14001.

Vi tror att ett mer hållbart förhållningssätt har en positiv påverkan på vårt arbetsresultat och förbättrar lönsamheten genom att minska våra kostnader, förbättra våra intressentrelationer och ge en större förändringskraft.

Vårt beslut att certifiera oss mot ISO 14001 visar vår vilja att minska vårt globala koldioxidavtryck.
Läs mer i vår miljöpolicy.

Den kommande miljöcertifieringen ger oss ett tydligt och effektivt ramverk för att hantera efterlevnad av miljömässiga krav och samtidigt identifiera ständiga möjligheter till förbättring.

Merparten av våra produkter är framförallt tillverkade av stål, en av världens mest återanvända råmaterial. Under tillverkningsprocessen bildas oundvikligen ändå en del avfall. När det är möjligt ser vi till att avfallet och biprodukter går till återvinning. 


Gonvarri Stålteknik AB är ansluten till FTI och betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att det emballage som används ska kunna återvinnas.