Skip to main content

Information gällande vår påverkan av COVID-19

COVID-19.jpg

Spridningen av det nya Coronaviruset, COVID-19, är globalt och i dagsläget svårt att överblicka och utvärdera dess konsekvenser.

Vi har noga uppsikt över nuvarande situation, med avseende på dess påverkan på den dagliga leveranskedjan, för att säkerställa att vår dagliga verksamhet utförs på ett säkert och effektivt sätt. Constructor Sverige AB övervakar och följer alla riktlinjer som fastställts av regeringarna i respektive länder där vi verkar, oavsett om det rör sig om allmän hygien eller reserestriktioner.

Vi kommer att fortsätta vara engagerade i att understödja både anställda och kunder i att hålla sig friska och säkra.

Hittills har vi bara mindre begränsningar i vår tillverkning, och därför förutser vi idag inte några störningar i vår leveranskedja som skulle påverka vår förmåga att leverera våra produkter och / eller kompletta installationer till våra kunder. Denna information kommer att uppdateras regelbundet, varefter vi får ändringar som kan komma att påverka vår normala drift.

Om du har behov för ytterligare information, tveka inte att ta kontakt med oss.

Niklas Baeckström
VD/MD
Gonvarri Stålteknik AB

Senaste nytt