Skip to main content

Arbetsmiljöverket uppdaterar kraven på lagermiljön

  
Den 1 januari 2021 börjar den uppdaterade föreskriften för Arbetsplatsens utformning att gälla. Föreskriften innehåller bland annat krav på fritt arbetsutrymme och skydd mot ras.

Tidigare har Arbetsmiljöverkets regler för ställage inkluderats i Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Vid årsskiftet 2020/2021 utökas och flyttas dessa regler till Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Nedan följer utdrag från föreskriften för dessa krav.

Lokalutformning

25 § Arbetsplatser ska vara utformade för att medge tillräcklig rörelsefrihet för arbetet. Om detta inte är möjligt, på grund av särskilda förhållanden på arbetsplatsen, ska arbetstagarna ha tillräcklig rörelsefrihet nära den plats där arbetet utförs. Vid arbete där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller arbete där arbetstagare behöver vrida, huka eller böja sig ned, ska det normalt finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter. Då hjälpmedel och arbetsutrustning, eller annan teknisk utrustning, används behövs dessutom ett fritt utrymme för att hantera och manövrera dessa.

Inredning och utrustning

48 § Ett ställage*, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

49 § Ett ställage* ska vara förankrat, om det finnsrisk för instabilitet. Där det finns risk att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

Skydd mot ras

153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och skada arbetstagare.

  
* Synonymt med ställage är alla typer förvaringssystem som kan förekomma i en lagermiljö som till exempel; grenställ, pallställ, hyllsystem.

Du kan hitta mer information här på hemsidan om ergonomiska produkter som manuella och elektriska utdragsenheter och tillbehör som hjälper er att upprätthålla både en ergonomisk och säker lagermiljö.

Mer information om AFS 2020:1 finns på Arbetsmiljöverkets hemsidaSenaste nytt